Amendament propus de ASproAS aprobat / 25% crestere salariala pentru toti asistentii sociali din serviciile publice de asistenta sociala

AMENDAMENTUL ASproAS a fost aprobat asa cum a fost propus. 

ASproAS multumeste lui RAOUL DROMERESCHI SI ANA RADULESCU pentru toate demersurile facute pentru aceasta modificare.

AMENDAMENT APROBAT


Astazi, 30.10.2015, ASproAS a trimis urmatoarea solicitare catre CAMERA DEPUTATILOR.

ATT_1446207718069_Propunere_ASproAS_Camera_Deputatilor_completare_lege-2


CĂTRE: CAMERA DEPUTATILOR, COMISIA DE MUNCA

SUBIECT:

Propunere completare amendament la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Data: 30 octombrie 2015

ASproAS împreună cu CFCECAS vă propune următoarea completare a alineatului (55) al punctului 1, al Art I:

Începând cu data de 1 octombrie 2015, prin excepție de la prevederile alin (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/ salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, sistemul public de asistenţă socială prin care se înţelege instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială care furnizează servicii sociale potrivit Legii 70/2014, precum și personalul din cadrul Institutului Național de expertiză medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

ARGUMENT

Diferențele care apar în definirea sistemului de asistență socială necesită o clarificare suplimentară.

Pentru orice altă completare sau argumentare vă stăm la dispoziție.

Cu stima,

Ana RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL

AsproAS

ASproAS este asociație de reprezentare profesională a asistenților sociali din România. AsproAS este membră a FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE A ASISTENȚILOR SOCIALI (IFSW).

Herbert PAULISCHIN

PREȘEDINTE

CFCECAS

 


Stimate domnule deputat,

La data de 26 octombrie 2015, Senatul României a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Urmare unui amendament depus de un grup de senatori, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, a fost completată în sensul precizării la articolul I punctul 1, alineatul (55) că majorarea salarială de 25% aplicată personalului din sistemul public sanitar începând cu 1 octombrie 2015, faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015, se aplică si personalului din sistemul public de asistenţă socială.

În motivarea acestui amendament, iniţiatorii au subliniat faptul că sănătatea şi asistenţa socială fac parte din aceeaşi familie ocupaţională respectiv Sănătate şi Asistenţă Socială şi ar fi o gravă discriminare dacă numai personalul din sănătate ar beneficia de această mărire având în vedere personalul care işi desfăşoară activitatea în asistenţă socială.

Dincolo de aspectul juridic menţionat în susţinerea amendamentului aprobat în Senatul României, în fapt, nivelul deosebit de redus al salarizării personalului din sistemul public de asistenţă socială îi aduce pe mulţi angajaţi din acest sistem în situatţia în care devin ei înşişi beneficiari ai unor forme de prestaţii sociale. Îngrijorarea angajaţilor din sistemul public de asistenţă socială este că sintagma cu caracter general personalului din sistemul public de asistenţă socială va putea genera noi situaţii discriminatorii prin posibila ei interpretare subiectivă.

În acest context, asociaţiei profesionale semnatare, în numele angajaţilor din sistemul public de asistenţă socială, vă adresează rugămintea de a susţine în comisiile de specialitate şi plenul Camerei Deputaţilor, completarea formei amendate în Senatul României, prin precizarea explicită a înţelesului juridic al sintagmei personalului din sistemul public de asistenţă socială, conform propunerii ataşate la prezenta.

Ne exprimăm credinţa că prin acţiunea dumneavoastră de susţinere a cauzei acestor categorii profesionale, veţi contribui la consistent la eliminarea unei stări de fapt negative, cu profunde implicaţii atât în plan instituţional cât şi personal, în ceea ce priveşte angajaţii din sistemul public de asistenţă socială.

Vă mulţumim.


Loading

Share Button