comunicat de presă


O parte relevantă din angajații serviciilor publice de asistență socială, printre care și asistenți sociali, este exclusă din grila de sporuri.

Propuneri au fost trimise.

 

O adresă a fost trimisă ieri, 02 martie 2018, la Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii cu propuneri de actualizare a Anexei 9 și a Grilei Hotărârii pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017.

Aceasta a fost a doua rundă de propuneri elaborate și trimise

 

La aceste propuneri a lucrat o echipă din care au făcut parte:

  • Oana Pârvulescu, Director al Direcției de Asistență Socială Arad;
  • Laura Vîlsan, Director General al DGASPC Sibiu;
  • Ana Rădulescu, Director General ASproAS și CEO în cadrul Centrului de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS);
  • Raoul Dromereschi, DGASPC Sector 6 București;
  • Tamara Vasinc, Șef SPAS Câmpia Turzii

Propunerile trimise au vizat:

1.includerea în Anexa 9 și în Grilă a personalului de specialitate, de conducere și auxiliar care lucrează în serviciile publice de asistență socială din cadrul autorităților administrației publice locale de la nivelul județului, municipiilor, orașelor, comunelor, precum și din cadrul sectoarele municipiului București.

Propunerea este ca personalul din aparatul propriu al DGASPC/DAS/SPAS să fie inclus în lista de sporuri. Este vorba de compartimente relevante, cum ar fi: asistența maternală, adopții și postadopții, asistența de urgență, asistența și protecția copilului și a persoanelor vârstnice, etc. 

2. includerea în Anexa 9 și în Grilă a personalului de specialitate, de conducere și auxiliar care lucrează în serviciile sociale cu/fără cazare, așa cum sunt listate în Hotărârea de Guvern nr. 867/2015, altele decât cele menționate deja;

Potrivit draftului de hotărâre prezentat, un număr mic de centre au fost incluse în lista sporurilor, dar cea mai mare parte a serviciilor cu/fără cazare au rămas în afara finanțării. Prin această propunere trebuie inclus personalul din serviciile sociale cu/fără cazare care lucrează în DGASPC/DAS/SPAS.

3. includerea în Anexa 9 și în Grilă a personalului școlilor speciale și a asistenților sociali care lucrează în CJRAE pentru integrarea școlară și socio-profesională a copiilor cu deficiențe;

4. includerea în grilă a personalului auxiliar sanitar prevăzut în Anexa 2, respectiv includerea în grilă a asistenților sociali din UPU-SMURD, UPU și CPU;

Pe lângă aceste propuneri echipa a propus renunțarea la termenul de unitate de asistență socială și utilizarea termenilor în acord cu Legea 292/2011 și Nomenclatorului serviciilor sociale reglementat prin Hotărârea nr. 867/2015, respectiv a termenilor: furnizori de servicii sociale, servicii sociale.

 


Loading

Share Button