CĂTRE MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

În atenția Doamnei Ministru Simona BUCURA-OPRESCU


Solicitare de revizuire a încadrării asistentului social în noua grilă de salarizare la nivel 6 sau 7 de complexitate

 

Stimată Doamnă Ministru,

Prin prezenta, vă adresăm o solicitare de o importanță deosebită, privind revizuirea gradului de complexitate atribuit asistenților sociali în cadrul noii grile de salarizare.

 

În mod specific, solicităm mutarea ASISTENTULUI SOCIAL din gradul 5 de complexitate la nivelul 6 sau 7 de complexitate.

 

Această cerere se bazează pe argumente solide care reflectă complexitatea activității profesionale a asistenților sociali, activitate dobândită în urma studiilor universitare și exersată prin studii aprofundate în formarea continuă:

 

1. Asistenții sociali au un rol esențial în orientarea și formularea politicilor sociale, deoarece asigură date și informații complexe obținute din diagnoze sociale și intervenții în comunitățile pe care le deservesc. Aceștia evaluează nevoile și tendințele de evoluție a problemelor sociale, oferind feedback sau formulând propuneri de politici pentru îmbunătățirea serviciilor sociale, alocarea resurselor și implementarea măsurilor preventive.

 

2. Asistenții sociali au competențe specializate, adesea dobândite prin studii superioare în domenii cu înaltă complexitate tehnică. Activitatea lor se extinde dincolo de simpla aplicare a cunoștințelor, implicând adesea integrarea și aplicarea acestora în contexte complexe și interdisciplinare.

Un exemplu concret pentru ilustrarea responsabilităților asistentului social standardul minim obligatoriu privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice a fost emis de Ministerul Familie, Tineretului și Egalității de Șanse și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 973 bis la data de 6 octombrie 2022.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260241

 

3. Asistenții sociali conduc evaluări complexe, care necesită abilități analitice avansate și o înțelegere profundă a multiplelor aspecte ale vieții beneficiarilor. Aceste evaluări nu se limitează doar la aspectele sociale, ci acoperă și domenii precum sănătatea mintală, educația, locuințele și ocuparea forței de muncă.

 

Asistentul social are un rol esențial în dezvoltarea unei economii active și în facilitarea integrării oamenilor pe piața muncii. Acești profesioniști contribuie la reducerea dependenței de ajutoare sociale, aducând beneficii semnificative economiei și societății în ansamblu.

Un exemplu concret pentru ilustrarea acestui argument este ORDINUL  Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei:

https://www.asproas.ro/wp-content/uploads/2023/01/O393-630-4236-2017.pdf

 

4. Asistenții sociali se confruntă cu situații de muncă care depășesc limitele specializării lor, ceea ce necesită formare continuă, abordări inovatoare și adaptabilitate la schimbare într-un mediu complex și în evoluție.

Un exemplu concret pentru ilustrarea acestui argument stau atribuțiile specifice asistentului social UPU sau unul dintre rapoartele de activitate.

 

5. În plus, asistența socială depășește cerințele simple de comunicare persuasivă (așa cum este solicitat pentru nivelul 7 de competențe), necesitând abilități multiple și o înțelegere profundă a nevoilor și contextelor de viață. În acest sens vă oferim lista competențelor care compun profilul profesional al asistentului social:

https://www.asproas.ro/competentele-profesionale-care-compun-profilul-profesional-al-asistentului-social/

 

Pentru mai multe argumente în favoarea solicitării noastre vă trimitem profilul activităților asistentului social în diferite alte domenii de activitate:

Prin urmare, solicităm ca activitatea asistentului social să fie recunoscută la un grad de complexitate mai înalt, respectiv nivelul 6 sau 7, pentru a reflecta cu acuratețe complexitatea și diversitatea sarcinilor și responsabilităților pe care acești profesioniști le îndeplinesc.

 

Această măsură ar contribui semnificativ la creșterea aprecierii și valorizării activității asistenților sociali, recunoscând rolul vital pe care îl au în dezvoltarea societății.

 

De asemenea, această revizuire ar alinia profesia de asistent social la același nivel cu cea a psihologului, consolidând astfel familia ocupațională comună.

 

Așteptăm cu nerăbdare o revizuire care să reflecte mai fidel complexitatea și importanța muncii ASISTENȚILOR SOCIALI în cadrul grilei de salarizare.

 

Cu deosebit respect,

Ana RĂDULESCU

Director General

 

Loading

Share Button