SOLICITARE DE MODIFICARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ÎN ACORD CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE


În urma procesului de consultare cu asistenții sociali (din data de 21 ianuarie 2023, ASproAS a propus Ministerului Educației modificarea Legii ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR după cum urmează

 


  1. Punctul I solicitat spre modificare:

În urma transparentizării proiectului Legii Învățământului Preuniversitar în august 2022 ASproAs a solicitat Ministerului Educației modificarea art. 157 ali.1, lit. g, care făcea referire la condițiile de ocupare a funcției de asistent social.

Revenim cu această propunere ca urmare a apariției pe site-ul stiripesurse.ro a unei alte variante a proiectului Legii de Învățământ Preuniversitar, unde, la art. 188, alin. 1, lit. g se reia forma amendată de noi:

  1. g) pentru funcția de asistent social – absolvirea unei instituții de învățământ superior de profil, cu examen delicență ori de absolvire, sau a unei școli sanitare postliceale ori a unei școli postliceale de educatori -puericultori;

 

MODIFICAREA PROPUSĂ DE ASproAS este:

Propunem reformularea articolului astfel:

  1. g)pentru funcția de asistent social – absolvirea unei instituții de învățământ superior cu specializare în domeniu asistență socială, acreditată conform legii.

ARGUMENTELE SUSȚINERII ACESTOR MODIFICĂRI SUNT:

Forma amendată este o încălcare a Legii nr. 466/4 noiembrie 2004 privind statutul asistentului social. Conform Legii nr. 46/4.11.2004  ART. 6 Formarea asistentului social se realizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate conform legii, specializate în asistență socială, forme de învățământ universitar de scurtă durată și de lungă durată.

Totodată în aceeași lege menționată  în art. 34 s-a reglementat situația acelor persoane care aveau atribuții de asistență socială și nu aveau studii superioare de specialitate în asistență socială, permițându-le la acea data să își completeze studiile superioare în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii 466/ 4.11.2004.

Menționarea în articolul amendat a absolvenților unei școli postliceale sanitare ori de educatori-puericultori, vine în contradicție cu Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004 Privind statutul asistentului social.


  1. Punctul II solicitat spre modificare:

Propunem modificarea următorului articol din cadrul Capitolului V, art. 63, care apare greșit numerotat la ultimul aliniat  (4)

 Până la începutul anului școlar 2024-2025, la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, se realizează cel puțin o cameră-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic, conform standardelor adoptate prin ordin al ministrului educației, în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Camerele-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic sunt dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie, senzoriale și/sau alte terapii dedicate”.

 

MODIFICAREA PROPUSĂ DE ASproAS

Propunem reformularea articolului astfel:

”Până la începutul anului școlar 2024-2025, la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, se realizează cel puțin o cameră-resursă pentru suport educațional, psihopedagogic și social, conform standardelor adoptate prin ordin al ministrului educației, în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Camerele-resursă pentru suport educațional, psihopedagogic și social sunt dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional,  sprijin social, logopedie, senzoriale și/sau alte terapii dedicate”.

De asemenea, propunem adăugarea unui nou alineat la art. 63:

”Până la sfârșitul anului școlar 2023-2024 CNEI va înființa noi posturi de asistenți sociali  în cadrul CJRAE/ CMBRAE care să lucreze în cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile școlare cu învățământ de masă, în care există elevi cu cerințe educative speciale, cu risc de excluziune școlară și socială, discriminare, stigmatizare, segregare și risc de expunere la comportamente de risc.”

ARGUMENTELE SUSȚINERII ACESTOR MODIFICĂRI SUNT:

Argumentăm această modificare la art. de mai sus deoarece  Capitolul V din proiectul de lege vizează incluziunea educațională a tuturor beneficiarilor primari.

Cum numărul elevilor care sunt expuși riscului de excluziune școlară, stigmatizare, discriminare (în contextul în care mulți elevi din școlile de învățământ special vor trece în învățământul de masă) este în creștere, propunem înființarea de posturi de asistent social în unitățile de învățământ de masă. Considerăm că ar fi rezonabil ca un asistent social să deservească  maxim 500 de elevi (la fel ca în cazul consilierilor școlari) și ca aceștia să facă parte, alături de profesorii consilieri școlari, din cabinetele de asistență psihopedagogică coordonate de CJRAE/CMBRAE,  pentru a forma  echipe multidisciplinare eficiente în demersul de re/integrare școlară și socială, desegregare, combaterea abandonului școlar a elevilor. 

Considerăm că este esențial rolul asistentului social în școală, deoarece există mulți factori sociali care conduc la discriminare, abandon școlar, slaba cooperare a părinților/ tutorilor cu școala, creșterea migrației și a numărului de refugiați, copii victime ale diferitelor forme de abuz și expunere la situații de risc. Toate acestea pot fi gestionate doar de asistentul social.

 

Astfel propunem adăugarea unui nou alineat la art. 63:

”Până la sfârșitul anului școlar 2023-2024 CNEI va înființa noi posturi de asistenți sociali  în cadrul CJRAE/ CMBRAE care să lucreze în cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile școlare cu învățământ de masă, în care există elevi cu cerințe educative speciale, cu risc de excluziune școlară și socială, discriminare, stigmatizare, segregare și risc de expunere la comportamente de risc.”


  1. Punctul III solicitat spre modificare:

 

Propunem modificarea art. 115 alin. 6, lit. a pentru a se alinia cu situația actuală a asistenților sociali care sunt deja angajați în centrele județene de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE/ CMBRAE dar și cu propunerea de înființare de posturi de asistent social în cabinetele de asistență psihopedagogică din următoarea formă:

  1. a)servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională/vocațională, furnizate prin centrele județene și prin cabinetele școlare de asistență psihopedagogică;

MODIFICAREA PROPUSĂ DE ASproAS

Propunem reformularea articolului astfel:

  1. a)  servicii de asistență psihopedagogică, orientare școlară și profesională/vocațională și asistență socială furnizate prin centrele județene și prin cabinetele școlare de asistență psihopedagogică;

 


Loading

Share Button