Asistentul social care oferă suport persoanelor care trăiesc în contexte sau comunități afectate de sărăcie


Intervenția asistenților sociali în serviciile comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei este esențială. 

Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor şi de corelarea eficientă a acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor şi crearea unui proces sustenabil de ieşire din starea de sărăcie şi integrare socială şi economică şi vizează următoarele arii: asistenţa socială, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi accesul la documente de identitate.

În 2016, Ministerul Muncii a elaborat Ordinul Nr. 393/630/4236/2017 publicat în 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei.


În 2023, ASproAS planifică organizarea de webinarii pentru asistenții sociali care lucrează în serviciile sociale din comunitate.  

Pentru a identifica temele care să fie incluse în webinar, ASproAS invită ASISTENȚII SOCIALI și colegii din echipa de intervenție mutidisciplinară să contribuie la chestionarul de mai jos.

Care este cea mai întâlnită nevoie la care a fost necesar să răspundeți în ultimele 12 luni pentru persoanele care trăiesc în contexte sau comunități afectate de sărăcie:

View Results

Loading ... Loading ...


 

Loading

Share Button