Bucureşti, 28 august 2014 · Pro A.S. a trimis propuneri de modificare a Ordinului privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte. Pro A.S. a propus ȘTERGEREA termenului de tehnician asistența socială din Anexele: 6, 7, 8,10 și 11. Pro A.S. a precizat că trebuie să fie o condiție pentru standardele de calitate ca activitățile de evaluare socio-economică și intervenție în cadrul serviciilor sociale să fie furnizate de către asistenți sociali. Prin aceasta se asigură calitatea serviciilor sociale furnizate în România la standarde europene, iar persoanele vulnerabile din România beneficiază de servicii de calitate care să le ofere evaluarea și suportul necesar pentru o șansă la schimbări sociale și economice sustenabile. Pro A.S. a revenit cu propunerea de a asigura o claritate a rolurilor personalului serviciilor sociale și a respecta profilul profesional în furnizarea serviciilor sociale.

ARGUMENTARE (selectie de text)

Evaluarea socio-economică și elaborarea planului de intervenție de către asistentul social TREBUIE să fie o condiție pentru standardele de calitate. Precizăm că nu este necesar să fie incluse cauzele de exceptie în cadrul standardelor (cum ar fi aceea a lipsei angajării asistentului social în cadrul serviciului), dat fiind faptul că acestea sunt reglementate de Legea 292/2011 a asistenței sociale.

Decizia României de a pregăti asistenți sociali la nivel universitar arată tocmai faptul că activitățile care revin asistentului social sunt activități complexe care pot fi realizate doar în urma unei pregătiri adecvate.

În baza Recomandarii Rec(2001)1 privind asistența socială adoptată de către Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei la 17 ianuarie 2001 și în baza Legii 466/2004 România se obligă să asigure serviciile de evaluare și intervenție pentru persoanele vulnerabile cu personal de specialitate, respectiv asistenți sociali pregătiți la nivel universitar.

Evaluarea situației socio-economice trebuie să fie ghidată de un proces complex de cunoaștere, analiză critică și metode care trebuie să genereze soluții pentru schimbarea sustenabilă în direcția bunăstării. Persoanele vulnerabile din România se  confruntă cu mai multe arii de probleme care necesită un răspuns complex adecvat la particularităţile situaţiei. Situaţiile complexe, diverse cu care se întâlnesc beneficiarii astăzi necesită o evaluare pe care doar asistentul social este pregătit să o facă.

Astfel că, serviciile publice și furnizorii privați de servicii sociale trebuie sa fie încurajați să angajeze asistenți sociali pentru a asigura calitate serviciilor oferite. Un criteriu de calitate în cadrul standardelor trebuie să fie asigurarea serviciilor de către specialiști. Asistentul social este specialistul în evaluarea socială și intervenția specializată pentru activarea resuselor și crearea oportunităților de soluționare a problemelor sociale. Tehnicianul asistență socială nu poate fi numit specialist în acest domeniu; pachetul de unități de competență care definește această ocupație nu oferă pregătirea necesară pentru a derula procese de evaluare și intervenție socială care să asigure soluții sustenabile la problemele sociale.

Loading

Share Button