LAVINIA HAGIU

Profesie: ASISTENT SOCIAL

Absolventă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Lavinia este de profesie asistent social și lucrează în domeniul asistenței sociale din anul 1999, fiind implicată în crearea și dezvoltarea de programe sociale pentru copil și familie.

Cu o experiență de lucru direct cu furnizorii de servicii sociale publici și privați, Lavinia a organizat evenimente în comunitate în vederea promovării parteneriatului public / privat, a participat la dezvoltarea de servicii sociale integrate la nivelul comunității și la crearea unor strategii de lucru pentru copiii și familiile în situații de risc.

A continuat să-și dezvolte competențele profesionale în domeniul protecției copilului și familiei prin participarea în proiecte transnaționale, implicarea în grupuri de lucru la nivel regional și realizarea unor schimburi de experiență cu țări din Europa de Sud-Est, având interes și disponibilitate pentru coordonarea proiectelor inovative din domeniul serviciilor sociale.

Lavinia a oferit coaching studenților de la facultatea de asistență socială pe durata stagiului de practică, investește în formarea asistenților sociali și oferă supervizare în practica profesională.

 

Abordarea asistentului social în furnizarea serviciilor de suport pentru familie și copil

În practica mea profesională merg pe o abordare pozitivă, centrată pe susținerea beneficiarului în a-și identifica punctele forte pe baza cărora să identifice și să implementeze soluții la problemele cu care se confruntă. În practica asistenței sociale, atitudinea și valorile sunt parte din succesul intervenției; abordarea cu respect poate asigura un grad crescut de cooperare din partea beneficiarului, iar stabilirea unei relații de parteneriat poate asigura participarea și o creștere a responsabilității acestuia față de acțiunile pe care trebuie să le realizeze, pentru a ieși din situația de dificultate. De asemenea, asistentul social trebuie să aibă o abordare multidisciplinară în furnizarea serviciilor de suport.

 

Valoarea autonomiei profesionale a asistentului social în furnizarea serviciilor sociale

Autonomia profesională a asistentului social poate asigura o creștere a calității serviciilor sociale furnizate pentru că autonomia profesională poate să însemne pentru asistentul social:

  • motivare;
  • responsabilizare;
  • flexibilitate;
  • adaptarea intervenției la nevoile concrete ale beneficiarilor;
  • acces la resurse materiale și financiare diverse;
  • inovație și creativitate în furnizarea serviciilor sociale.

 

Schimbarea produsă în viața beneficiarilor

Schimbarea produsă în viața beneficiarului poate fi măsurată de asistentul social doar dacă este identificată împreună cu beneficiarul. Acțiunile care se realizează în vederea schimbării se stabilesc de comun acord cu beneficiarul și aceste acțiuni încetează în momentul în care beneficiarul consideră că pentru el s-a realizat schimbarea pe care și-a dorit-o sau pentru care este pregătit. Asistentul social măsoară schimbarea produsă în viața beneficiarilor cerându-le feedback și având deschidere și interes față de beneficiar.

 

Nevoile pe care le are un asistent social și competențele pentru a lucra eficient cu familia și copilul

Cred că cea mai importantă nevoie a asistentului social este aceea de a-și evalua și de a fi conștient de propriile sale resurse în termeni de cunoștințe, abilități, aptitudini și de propriile valori. Asistentul social are nevoie de formare profesională continuă, de lucru în echipă, de schimb de experiență de intervizare și supervizare. Are nevoie să-și dezvolte competențele care să îi faciliteze înțelegerea contextului beneficiarului și modul în care acesta se raportează la lumea din care face parte, are nevoie de cunoștere pentru a motiva, are nevoie să fie suficient de pregătit profesional pentru beneficiar și pentru nevoia acestuia.

Competențele asistentului social sunt cele legate de comunicare și relaționare interumană, de prioritizare a nevoilor și luarea deciziilor, de identificare de resurse, de sensibilizare și implicare a comunității.

 

Anul acesta promovăm demnitatea în asistență socială. Ce înseamnă demnitatea pentru tine?

Demnitatea înseamnă curaj și responsabilitate, înseamnă să respecți valorile tale și pe ale celorlalți, înseamnă libertate și autenticitate.


@Lavinia Hagiu, 13 martie 2015, Biblioteca Vie în Asistența Socială, ASproAS

Loading

Share Button