ASproAS, impreuna cu CFCECAS (www.cfcecas.ro), pregateste o propunere pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) privind proiectul de Hotarare pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.

MMFPSPV are aceasta hotarare in dezbatere publica pana pe data de 20.10.2015. Proiectul de hotarare este disponibil la adresa de web:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4022-2015-09-09-proiecthg-spas

 

Pentru a pregati propunerile de modificare, lansam aceasta dezbatere online.

Gasiti mai jos propunerile noastre pentru modificare. Va rugam sa faceti si alte propuneri sau ne trimiteti ideile dumneavoastra utilizand formularul de comentarii de la finalul postarii sau emailul: asproas2013@gmail.com. Comentariile postate vor fi vizibile pe pagina noastra.


Anexa 2, art. 7, alin. 1, pct.g / Anexa 3, art. 7, alin. 1, pct.g

Textul actual al Hotararii: Recomanda realizarea evaluarii complexe si faciliteaza accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

Propunerea AsproAS si CFCECAS este de a reformula astfel:

Realizeaza evaluarea complexa in aria sociala si recomanda realizarea evaluarii complexe de catre alti specialisti pentru aria medicala, juridica sau psihologica;

Argument: asistentul social are pachetul de competente si cunostinte necesare pentru a realiza o evaluare sociala complexa a unei persoane si pentru a realiza o corelare a resurselor cu nevoile. Prevederea ar trebuie sa vizeze doar ariile care tin de alte specializari.

………………//……………..

Sorry, there are no polls available at the moment.


Anexa 2, art. 7 / Anexa 3, art. 7

Propunerea AsproAS si CFCECAS este de a introduce in art. 7 un alin. separat cu urmatorul continut:

Elaboreaza strategia de interventie pentru fiecare caz aflat in administrare si acorda asistenta si sprijin prin facilitarea accesului la servicii, cresterea accesului la resurse, accesarea oportunitatilor, dezvoltarea retelelor de suport social, precum si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru depasirea situatiilor de dificultate si cresterea calitatii vietii.

Argument: Aceasta propunere este in linie cu prevederile Planului de actiune privind incluziunea sociala si reducerea saraciei (2014-2020) care prevede cresterea capacitatii asistentei sociale la nivel comunitar. Este de asteptat ca serviciul public de asistenta sociala sa aiba personalul adecvat pentru a dezvolta o abordare integrata a serviciilor sociale pentru combaterea eficienta a saraciei extreme si a excluziunii sociale.

………………//……………..

View Results

Loading ... Loading ...


Anexa 2, art. 10 / Anexa 3, art. 10

Propunerea AsproAS si CFCECAS este de a introduce in art. 10 un alin. separat cu urmatorul continut:

Finantarea compartimentului servicii sociale prevazut la art. 11, alin 6 se asigura din bugetul local, bugetul de stat, donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti potrivit legii.

Argument: Functionarea acestui compartiment este o necesitate ce este prevazută in Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015 – 2020 ca o modalitate de a raspunde la problemele cu care Romania se confrunta. Prin urmare este necesar ca functionarea acestui compartiment sa fie sustinuta si din resursele bugetului de stat. Lipsa suportului financiar de la bugetul de stat pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar poate duce la lipsa capacitatii de dezvoltare a serviciilor sociale si ca urmare la mentinerea situatiei actuale.  

………………//……………..

View Results

Loading ... Loading ...


Anexa 2, art. 11, alin. 3 / Anexa 3, art. 11, alin. 3

Textul actual al Hotararii: In vederea exercitarii atributiilor ce ii revin, directorul va asigura incadrarea cu prioritate, a asistentilor sociali cu respectarea prevederilor art.122 alin.(2) din Legea asistentei sociale nr.292/2011. In situatii exceptionale, se aplica prevederile art.40 alin. (3) și (4) din Legea asistentei sociale.

Propunerea AsproAS si CFCECAS este de a introduce un alin. separat cu urmatorul continut:

Pentru realizarea responsabilitatilor ce revin compartimentului prevazut la alin.(6), pentru activitatile care privesc evaluarea nevoilor, elaborarea planurilor de interventie, furnizarea de asistenta si suport comunitatii sau persoanelor aflate in risc de excluziune sociala, directorul va asigura încadrarea fara exceptie a asistentilor sociali.

Argument: Responsabilitatile prevazute la art. 7 si o parte semnificativa din responsabilitatile vizate de art. 8, pot fi realizate doar de catre asistentul social, prin profilul competentelor si cunostintelor acestei profesi. Daca la compartimentul prestatii sociale activitatea poate fi derulata si de catre persoane cu pregatire in alte domenii decat cel social, in compartiementul servicii sociale, asistentul social nu poate fi inlocuit. De altfel, in Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015 – 2020, una dintre problemele identificate in cazul lipsei serviciilor sociale este tocmai angajarea slaba a asistentilor sociali in serviciului public de asistenta sociala. Mai mult, o actiune prioritara prevazuta in Planului de actiune privind incluziunea sociala si reducerea saraciei (2014-2020) este imbunatatirea recrutarii asistentilor sociali luand in considerare oferirea de stimulente (locuintem prime de instalare, etc).

………………//……………..

Sorry, there are no polls available at the moment.

Anexa 2, art. 13, alin. 2:

Propunerea AsproAS si CFCECAS este de a scoate din lista domeniilor de absolvire domeniul stiinte umaniste si domeniul medicina.

Argument: stiintele umaniste reprezinta un domeniul larg de studiu si, in functie de fiecare universitate, include: geografie, istorie, educatie fizica si sport, limbi moderne aplicate. Domeniul stiintelor umaniste sau cel medical nu ofera pregatire in domeniul sociale sau competente legata de domeniul serviciilor sociale.

………………//……………..

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

Loading

Share Button