În luna martie 2020, când au apărut primele cazuri confirmate de infectare cu SASR-Cov-2, ASproAS a început o campanie de promovare a nevoilor de recunoaștere a implicării asistenților sociali (din spitale, UPU/CPU, centre și servicii din comunitate), precum și  a personalului din serviciile comunitare (DAS) și centrele sociale în prima linie de susținere a persoanelor care au afectate în contextul pandemiei de COVID-19.

Odată cu această recunoaștere ASproAS a solicitat direct în adrese către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Guvernul României și Președintele României:

 • Echipamente de protecție împotriva infectării cu SASR-Cov-2;
 • Acordarea de compensații financiare pentru personalul din asistența socială și asistenții sociali activi activ în perioada stării de urgență;
 • Creșterea salarială în acord cu ocupațiile din aceiași familie profesională;

În numele ASproAS m-am implicat direct în formularea și argumentarea propunerilor legislative.

O parte dintre cei care citiți acest material ași fost alături și ați susținut direct demersurile mele, fie prin contactarea parlamentarilor fie prin distribuirea mesajelor noastre, fie prin semnarea petiției online. 

În urma campaniei media și a solicitărilor adresate Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Guvernului României și Președintelui României, au fost aprobate:

 

1. Modificarea legii salarizării pentru asistenții sociali care lucrează în:

  1. unităţi clinice (Anexa 2, pct. 2, lit. B1)
  2. unitățile / compartimente de primire urgenţe: upu-smurd, upu, cpu, secţii/compartimente cu paturi ATI/TI, unitate de transport neonatală (Anexa 2, pct. 2, lit. b3).
  3. unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinde în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială (Anexa 2, pct. 2, lit. B4)

Parlamentul nu a aprobat solicitarea de modificare pentru asistenții sociali din unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare (pct. 3.2) sau pentru cei din serviciile publice de asistență socială din cadrul autorităților publice locale.

Argumentul Comisiei de Muncă și Protecție Socială a fost:

Este necesară menţinerea acestei ierarhizări, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, pentru a nu crea inechităţi în ceea ce priveşte nivelul de salarizare. Majorarea coeficienţilor funcţiilor de execuţie din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/servicii sociale nu poate fi susţinută, cu atât mai mult cu cât această majorare salarială propusă ar duce la depăşirea nivelului salarial stabilit pentru funcţiile de conducere ale acestor instituţii.

Legea a fost promulgată de către Președintele României.

 

2. În Parlamentul României a fost aprobată modificarea privind compensația financiară – respectiv OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență (PL-x 257/13.05.2020).

Actul normativ stipulează ca stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei brut, pe lună, să fie acordat şi pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/ sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

Legea a fost promulgată de către Președintele României.

 

3. Guvernul a aprobat o compensație financiară prin intermediul OUG 82/2020.

Actul normativ stipulează că se acordă un stimulet de risc în sumă fixă de 1.150 lei pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii  vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale. Stimulentul se acordă o singură dată și nu poate fi fracționat.

În ultima vreme a circulat întrebarea dacă se acordă doar o compensație financiară (și în acest caz care dintre ele) sau ambele.

Câteva clarificări:

 1. OUG 82/2020 prevede acordarea unei compensații financiare DOAR pentru personalul centrelor rezidențiale care a fost izolat la locul de muncă. Este foarte important că acest stimulent este acordat: furnizorilor de servicii sociale care sunt acreditați iar serviciile să fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau reorganizare sau plan de restructurare avizat (art.1, alin 4).
 1. Legea de modificare a OUG 43/2020 prevede o altă categorie de personal decât cel prevăzut de OUG 82/2000. Astfel, legea prevede: personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/ sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă.

Legea lărgește atât categoriile de personal, dar și suma și modul de calculare a acesteia.

Din acest motiv, angajații centrelor rezidențiale care au fost izolați la locul de muncă se regăsesc în textul legii pentru ambele compensații financiare.

Din acest punct de vedere se crează o discrepanță pentru personalul SASP/DAS și DGASPC care a derulat în această perioadă activități de asistență a persoanelor vulnerabile în comunitate, iar activitatea lor a fost derulată în condiții de risc major.  

La mențiunea personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare trebuie să intre personalul din cadrul SPAS/DAS și DGASPC care și-a continuat activitatea în perioada stării de urgență, dar și personalul ONG-urilor care a avut activitate în domeniul asistenței sociale.

Mai mult, legea prevede 2500 lei / lună pe toată perioada de urgență, în timp ce ordonanța de urgență prevede o sumă fixă acordată o singură dată în valoare de 1.150 lei. 

 

Aș dori să mulțumesc tuturor celor m-au susținut să fac aceste demersuri și celor care au susținut campaniile online privind implicarea asistenților sociali din unitățile medicale și din asistența socială, dar și implicarea personalului din asistența socială în susținerea persoanelor afectate în perioada COVID-19. De asemenea, aș dori să mulțumesc sindicatelor care au făcute demersuri alături de noi pentru aceste modificări legislative.

 

Ana RADULESCU

DIRECTOR GENERAL ASproAS


Loading

Share Button