Răspunsul Administrației Prezidențiale la solicitarea Directorului General Ana Rădulescu în numele ASproAS este mai jos:

 

Vă informăm că am primit memoriul dumneavoastră, adresat Preşedintelui României, domnul Klaus – Werner Iohannis, în care faceţi referire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei (L159/2019 – Pl-x720/2018).

În ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră, vă precizăm că, la acest moment, legea menţionată se află în cadrul controlului de constituţionalitate anterior promulgării, Curtea Constituţională fiind sesizată de un grup de deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Sesizarea de neconstituţionalitate va fi dezbătută de Curtea Constituţională la data de 23 aprilie 2020.

 


Președintele Asociației Asistenților Sociali (ASproAS) și al Federației Internaționale a Asistenților Sociali/Europa (IFSW Europe), Ana RĂDULESCU, solicită Președintelui României trimitere spre reexaminare a art 250, litera g) din legea aprobată pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei (L159/2019 – plx720/2018/08-04-2019).

Găsiți mai jos textul adresat Președintelui României.


Stimate Domnule Președinte al României,

Senatul României a aprobat în data de 11.02.2020 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei (L159/2019 – plx720/2018/08-04-2019).

Modificarea articolului 250, litera g) a fost necesară, dar forma adoptată de către Senatul României încalcă legea 466/2004 privind Statutul ASISTENTULUI SOCIAL în România.

Forma adoptată de Senatul României prevede la art. 250, litera g):

 „pentru funcţia de asistent socialabsolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licenţă ori de absolvire, sau a unei şcoli sanitare postliceale sau a liceului pedagogic, specializarea mediator şcolar”

 

Precizăm că în baza Legii 466/2004, funcția de asistent social poate fi ocupată doar de către o persoană care deține titlul de ASISTENT SOCIAL dobândit în urma absolvirii unui program universitar acreditat, cu specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ.

 

Acest lucru se impune pentru a asigura copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale asistența și suportul profesional necesar pentru participarea și integrarea în școală.

 

Forma actuală a art. 250, litera g) nu face diferența între nevoile sociale, nevoile educaționale și nevoile de sănătate ale copilului și va introduce o practică neunitară în ocuparea funcției de asistent social. Mai mult, pregătirea universitară specifică îi oferă asistentului social pachetul de cunoștințe, abilități și valori necesare pentru o  intervenție sistemică și cognitiv-comportamentală într-o abordare complexă. Această pregătire nu este deținută de către absolventul şcolii sanitare postliceale sau a liceului pedagogic. Familiile și copiii care au nevoie de suport vor fi afectați direct de această situație.

 

În timp ce nevoile educaționale pot fi acoperite de către absolventul de liceu pedagogic, nevoile de sănătate pot fi acoperite de către absolventul unei şcoli sanitare postliceale, nevoile de suport și consiliere socială pot fi acoperite DOAR de către asistentul social, absolvent al unui program universitar cu specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ.

Nivelul studiilor și profilul profesional pe care îl dobândește absolventul unei şcoli sanitare postliceale sau al liceului pedagogic, nu permite ca acest absolvent să ocupe funcția de ASISTENT SOCIAL (poziție care poate fi ocupată doar de către absolvenții de studii superioare în domeniu în baza Legii 466/2004).  

Nevoia de respectare a legislației în domeniu, precum și asigurarea profesionalizării serviciilor prin angajarea de personal specializat în acord cu cerințele postului pe care urmează să îl ocupe, ne determină să ne adresăm domniei voastre în acest moment.

Prin urmare, Domnule Președinte, vă rugăm să NU PROMULGAȚI modificările la Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (L159/2019 – plx720/2018/08-04-2019) și să trimiteți către Senatul României solicitarea de revizuire a art. 250, litera g) în forma următoare:

„g) pentru funcţia de asistent social – absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, program universitar acreditat de lungă sau scurtă durată, cu specializarea asistență socială”

 

Cu deosebită considerație,

 

Conf. univ. dr. Ana RĂDULESCU

Președinte al Asociației Asistenților Sociali din România (ASproAS)

www.asproas.ro

Președinte al Federației Internaționale a Asistenților Sociali / Europa(IFSW Europa)

www.ifsw.org

 

Loading

Share Button