Asistentul social care lucrează în UPU/CPU


ASproAS invită asistenții sociali care lucrează în unitățile/compartimentele de primiri urgențe să participați la chestionarul privind nevoile de intervenție.

Rezultatele acestui chestionar vor fi cuprinse în raportul privind intervenția asistenților ce va fi publicat la finalul anului 2023. Raportul este parte din activitatea de promovare a muncii asistenților sociali din România și de creștere a vizibilității profesiei de asistent social. 


Dacă ești ASISTENT SOCIAL și lucrezi într-o UNITATE/COMPARTIMENT DE PRIMIRI URGENȚE, vă invităm să participați acum la chestionarul privind nevoile pacienților care au nevoie de intervenție medicală de urgență:

Care este cea mai întâlnită nevoie la care a fost necesar să răspundeți în ultimele 12 luni în cadrul UPU/CPU

View Results

Loading ... Loading ...


Introducerea asistentului social în echipa de intervenție a unităților de primiri urgențe a fost realizată pentru prima dată la Târgu Mureș de către Dr. Raed Arafat.

În 2016, Dr. Raed Arafat, în calitate de Secretar de Stat al Departamentului pentru Situații de Urgență a semnat un Memorandum de colaborare (nr. 2872 din 17.08.2016) cu ASproAS (Asociația Asistenților Sociali din România), prin Ana Rădulescu – Director General și CFCECAS (Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială), prin Herbert Paulischin- Președinte, pentru dezvoltarea procedurilor de lucru și pregătirea asistenților sociali din UPU/CPU. 

Procedurile au fost elaborate în urma unui studiu și a unor ateliere de lucru la care au participat asistenții sociali din UPU/CPU. În data de 17-18 aprilie 2018 procedurile au fost aprobate si trimise spre implementare către UPU/CPU. 

Pachetul de proceduri de lucru descrie modalitatea prin care asistentul social preia cazurile, evaluează și stabilește intervenția necesară pacienților care beneficiază de serviciile medicale de urgență și au nevoie în același timp și de suport social, dar și informarea, ghidarea și consilierea pacienților și a aparținătorilor și externarea dirijată a pacienților ce trebuie transferați la domiciliu sau în unități de asistență medico-socială.

Pe lângă aceste proceduri de lucru, au fost introduse două instrumente de lucru:

  • Fișa de anamneză socială;
  • Registrul de anamneză și intervenție socială;

Pe lângă proceduri de lucru și instrumente, a fost elaborată Fișa de post pentru asistentul social care lucrează în UPU/CPU.

PROCEDURI ȘI INSTRUMENTE

1. Registrul de anamneza și intervenție socială;

2. Fișa de anamneză și intervenție socială;

3. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru evaluarea și stabilirea intervenției sociale pentru pacienții UPU/CPU;

4. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea activității de informare și ghidare a pacienților și a aparținătorilor;

5. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru identificarea persoanelor care nu au asupra lor acte de identitate;

6.  Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru consilierea socială a pacienților și a aparținătorilor;

7.  Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența persoanelor fără adăpost;

8. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența socială a persoanelor adulte, victime ale violenței fizice în familie; 

9. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU care lucrează cu persoanele adulte, victime ale abuzului sexual;

10. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea externării dirijate;

Loading

Share Button