Zilele acestea, UNICEF și Ministerul Muncii și Justiției Sociale din România au organizat o Conferință privind Dezvoltarea resursei din asistență socială și din serviciile sociale. La această întâlnire, UNICEF a prezentat o propunere pentru guvernele țărilor din Europa și Asia Centrală privind personalul care să facă parte din serviciile sociale de protecție a copilului.

Descarcă documentul din link-ul de mai jos

UNICEF Call to Action and Monitoring Framework 

Ana Rădulescu, Directorul General ASproAS (Asociația Asistenților Sociali din România) și Președinte European al Federației Internaționale a Asistenților Sociali (IFSW) a solicitat UNICEF ca:

  • titlul de asistent social poate fi atribuit doar unei persoane care a absolvit studiile universitare de asistență socială, iar pe un loc de muncă pentru asistentul social poate fi angajat doar un asistent social.  Dacă nu ai finalizat studiile universitare de asistent social atunci nu poți să te identifici ca fiind asistent social. Propunerea a modificat sintagma asistent social fără studii sau situațiile în care titlul este utilizat pentru persoane care nu au absolvit studii universitare de asistență socială. Această propunere a fost deja preluată de către UNICEF și va fi inclusă în recomandările care vor fi făcute guvernelor din țările Europene și Asia Centrală. Această propunere va schimba calitatea serviciilor oferite copiilor și familiilor aflate în dificultate;
  • documentul să facă referire nu doar la competențele profesionale necesare în serviciile sociale pentru fiecare categorie profesională, ci să includă și referiri la etica profesională în serviciile sociale;

În asistența socială relația profesională este fundamentală, iar decizia sau recomandarea pentru introducerea unor modificari în viața oamenilor trebuie să se bazeze pe cunoaștere, competențe practice și valori profesionale. Când o persoană este prezentată ca fiind asistent social, dar în fapt este absolventă de inginerie, economie sau administrație publică se încălcă dreptul la informare corectă și intervenție profesionalizată. Intervenția în asistență socială nu este un act de altruism și o responsabilitate și antrenare în schimbari care au  consecințe pentru oameni. 

Cele două propuneri au fost argumentate și au fost aprobate și preluate în documentul UNICEF privind dezvoltarea resursei din asistență socială și din serviciile sociale și constituie un obiectiv pentru 2030.

Propunerea UNICEF include și recomandarea ca programele de formare continuă și de supervizare profesională pentru asistenții sociali și pentru personalul serviciilor sociale să fie finanțate din bugetul de stat.

De asemenea, documentul face referire și la alte categorii de profesioniști sau personal de suport și îngrijire care lucrează în serviciile sociale și care trebuie să beneficieze de formare profesională continuă.

Propunerile incluse în document vor ajuta în special țările est-europene să dezvolte servicii sociale care să aibă claritate asupra profesiilor și responsabilităților acestora în relație cu persoanele cărora le oferă suport.

Loading

Share Button