RASPUNSUL MUNISTERULUI MUNCII


Prin adresa cu nr. 084/19.11.2018, ASproAS a solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Autorității Naționale pentru Calificări (ANC)

Anularea introducerii în COR a ocupației: MANAGER DE CAZ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, nr. 112040

 

Argumentare:

În baza Ordinului Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei,

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O393-630-4236-2017.pdf

art. 4,

(2) Managementul de caz este o metodă de lucru ce include un mecanism de coordonare a specialiştilor din diferite domenii pentru realizarea integrată a evaluării nevoilor şi a resurselor, a planificării şi intervenţiei, a monitorizării şi evaluării impactului.

(3) Prin intermediul managementului de caz creşte accesul persoanei la servicii, creşte impactul serviciilor furnizate, creşte gradul de valorificare a resurselor persoanei/familiei/comunităţii şi sustenabilitatea intervenţiei.

În baza acestor prevederile aprobate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale,

ASproAS a solicitat,

anularea introducerii în COR a ocupației: MANAGER DE CAZ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, nr. 112040.

ASproAS a precizat că:

  1. Managementul de caz nu este o ocupație, ci o metodă de lucru. Activitățile prevăzute în managementul de caz sunt legate de profilul profesional al asistentului social.
  2. Ca metodă de lucru, managementul de caz nu este specific unui domeniu anume, așa cum este sugerat în ocupația propusă. Metoda se bazează pe abordarea sistemică și are incluse tehnici de lucru specifice profilului asistentului social.

 

Loading

Share Button