Bucureşti, 4 februarie 2014 · La invitația DIRECȚIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru a aduce propuneri de îmbunătățire a STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI, 2014-2020, Pro A.S. a depus o lista de modificări. Pro A.S. a colectat în perioada 18 februarie – 01 martie 2014 idei și propuneri din partea asistenților sociali. Modificările solicitate au fost: înlocuirea terminologiei de persoană cu atribuții în asistența socială cu termenul de asistent social; creșterea ponderei serviciilor sociale de suport în asistența socială și creșterea capacității asistenților sociali pentru furnizarea acestor servicii prin intermediul serviciului public de asistență socială; includerea serviciilor sociale de suport pentru familie și copil care să fie furnizate în cadrul serviciilor publice de asistență socială și  relaționarea acestora cu programele de formare continuă a asistenților sociali; implementarea unui sistem de pregătire unitară pentru furnizarea serviciilor de asistență socială pentru familie și copil; includerea dezvoltării serviciilor sociale de suport pentru prevenirea și reducerea violentei în familie ce trebuie să fie furnizate prin intermediul serviciul public de asistență socială; includerea componentei de formare profesională a personalului serviciilor de asistență socială în domeniul specific de intervenție în cazurile de abuz și violență în familie.

Loading

Share Button