Legea privind statutul asistentului social este în modificare în Parlamentul României

FORMA LEGII ÎN URMA MODIFICĂRILOR PROPUSE

Legea 466_modificari

 

După ani de zile de analize privind situația asistentului social și dificultățile prin care trec asistenții sociali după ce termină studiile, știm că este momentul să modificăm Legea 466/2004 privind statutul asistentului social.

Modificarea legii este inițiată de Dl. Deputat Lupescu L. Dumitru, cu suportul Dlui. Consilier Antonio Andrusceac și Dna. Ana Rădulescu, Director general ASproAS. Legea este susținută de către deputați, indiferent de culoarea politică a acestora. Asistența socială nu trebuie să aibă culoare politică. 

În această formă în care este astăzi, legea facilitează crearea unor aberații privind modul în care un asistent social poate să se angajeze și să profeseze.

Suntem în punctul în care legea nu îl mai protejează pe asistentul social, ci îl îndepărtează de piața muncii. Am ajuns la aberația în care este mai ușor să te angajezi pe un post de asistent social dacă nu ești de profesie asistent social, decât dacă ești asistent social.

Mai mult, suntem în punctul în care o diplomă universitară eliberată de către Ministerul Educației nu este recunoscută, ci ea trebuie să fie reconfirmată doar de către plata unor taxe suplimentare către o organizație neguvernamentală. O organizație neguvernamentală nu poate să vină peste Ministerul Educației și să reconfirme un titlu obținut printr-o diplomă universitară.

Legea în forma actuală nu și-a arătat eficiența. Din contră, a creat un monopol periculos pentru asistentul social și pune în risc respectarea drepturilor pe care le are o persoană care deține o diplomă de studii.

Colegiul asistenților sociali nu oferă un titlu diferit decât cel obținut prin diploma universitară (în baza legii 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România), așa cum face Baroul Avocaților sau Colegiul Medicilor.

Modificările propuse nu afectează dreptul la liberă practică sau responsabilitățile colegiului în această direcție.

În articolul art. 26, alin.1 este menționat faptul că: Colegiul asistenților sociali este o organizație profesională, neguvernamentală.

Dacă ești asistent social într-o instituție publică și nu plătești taxele către o organizație neguvernamentală (articol 13 din regulamentul de organizare și funcționare a colegiului asistenților sociali), poți să îți pierzi locul de muncă pe care l-ai obținut prin concurs și pentru care îndeplinește criteriile cerute de către instituția publică în care lucrezi.

Modificările aduse nu necesită crearea unei noi legislații. Legislația existentă în acest moment în domeniul social prevede toate responsabilitățile pe care Colegiul asistenților sociali și le asumă. Celelalte responsabilități pe care Colegiul asistenților sociali și le asumă în regulamentul de organizare și funcționare sunt inventate și nu sunt necesare pentru recunoașterea și angajarea asistenților sociali pe piața muncii, sau pentru creșterea calității actelor profesionale pe care le desfășoară asistentul social.

Colegiul asistenților sociali cere eforturi îndelungate, instovitoare şi zadarnice asistenților sociali!

Care sunt modificările aduse?

În realitate este modificat un singur articol care atrage după el modificarea unui număr de articole din lege. Acest articol este:

  • asistentul social își poate desfășura activitatea numai după înscrierea ca membru în Colegiul Asistenților Sociali: art.8;

ARGUMENTAȚIE

Legea obligă asistenții sociali, angajați ai instituțiilor publice să se înscrie ca membri într-o organizație neguvernamentală care își exercită drepturile fără posibilitatea unei impuneri de respectare a legii de către vreo instituție publică.

 

Această prevedere și toate celelalte prevederi care rezultă din aceasta sunt propuse spre modificare.

 

În forma actuală, legea obligă asistenții sociali angajați în instituții publice, care se află în structurile Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Ministerului de Externe, să devină membri într-o structură neguvernamentală care își exercită drepturile fără posibilitatea unei impuneri de respectare a legii de către vreo instituție publică. Colegiul asistenților sociali este potrivit legii 466/2004 o organizație profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică: art. 26, alin.1.

În art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobate de către Colegiul pentru propria funcționare, prevede faptul că este organizație de drept privat și își exercită atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

În felul acesta este exclusă posibilitatea de intervenție a Ministerului Muncii și Justiției Sociale în aspecte care țin de dreptul de reglementare a protecției sociale în România. O organizație neguvernamentală nu poate avea drept asupra unei profesii care este finanțată din bugetul de stat și nu poate avea drept asupra angajațiilor unei instituții publice.

Articolele din lege propuse spre modificare și cele care rezultă ca impact din acestea: art.7 alin.c, art.8, art. 26, alin 5.

În urma acestei modificări nu se impune preluarea responsabilităților de către nici o altă instituție sau organism privat. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială face deja evaluarea și monitorizarea respectării încadrării asistenților sociali și formării acestora în serviciile sociale în baza standardelor de calitate.

 

Legea în forma actuală nu permite accesul pe piața muncii a asistenților sociali care dețin diplomă de studii universitare recunoscută de către Ministerul Educației, dar care nu sunt înscriși ca membri în Colegiul asistenților sociali.

Forma actuală a legii încalcă grav prevederile Convenţiei Europeane pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (art. 11), precum şi în Pactul cu privire la drepturile civile şi politice (art. 22).

Colegiul asistenților sociali, organizație neguvernamentală, nu respectă prevederile legii 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România care prevede faptul că o lege de reglementare profesională nu poate obliga la asociere, cu excepție cazurile în care organismul de reglementare oferă un statut diferit de titlul conferit prin diplomă, cum ar fi acela de liberă practică. Colegiul asistenților sociali redă același titlu pe care o persoană îl obține prin diploma universitară a unui program universitar acreditat.

Reglementarea unei profesii nu înseamnă limitarea accesului la un loc de muncă pentru cei care dețin titlul profesiei, ci din contră, înseamnă protejarea lor.

Mai mult, trebuie să fie făcută diferența între asistenții sociali cu și fără drept de liberă practică. Modificările propuse nu afectează asistenții sociali care vor să-și dezvolte activități de liberă practică în forma cabinetelor sau a societăților. Modificările vizează doar angajații instituțiilor publice și private.

În art 12, litera (e) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului este prevăzut faptul că un asistent social își poate pierde calitatea de membru al organizației și în felul acesta își pierde dreptul de practicare a profesiei de asistent social și, pe cale de consecință, își pierde locul de muncă. O organizație neguvernamentală nu poate avea dreptul să condiționeze exercitarea unui contract de muncă legal încheiat, între o instituție si angajații săi.    

 

Apariția unui conflict de interese pentru asistentul social angajat în cadrul instituțiilor publice și calitatea de membru al colegiului 

În art 11, litera (h) din același Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului, asistenții sociali sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra dezbaterilor și opiniilor exprimate de către organele de conducere. În felul acesta, asistenții sociali pot fi în conflict de interese cu proprii angajatori în ceea ce privește acțiunile realizate și pozițiile asumate.  

Prin modificările propuse nu este necesară preluarea responsabilităților de către un alt organism.

Asistenții sociali pot deveni membrii oricărei asociații de reprezentare profesională, constituită în mod legal și pot să participe la ocuparea oricărui post vacant de asistent social, în baza codului muncii și a regulamentelor de funcționare a instituțiilor publice.

Noile modificări aduse legii delimitează clar dreptul de liberă practică a profesiei de asistent social de angajarea în baza unui titlul obținut prin studii universitare, în cadrul unui contract de muncă reglementat de Codul Muncii.

IMPACTUL BUGETAR PENTRU ACESTE MODIFICĂRI ESTE ZERO, IAR MODIFICĂRILE PROPUSE NU NECESITĂ CREAREA ALTOR STRUCTURI.

Share Button