Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW) este în proces de elaborare a unei policiti comune, împreună cu UN, UNICEF si UNHCHR si ONG-uri în domeniul protecției copilului, privind evaluarea situației copilului și a familiei într-o altă țară decâ cea în care lucrează asistentul social și din care este originară familia.

Este o problemă faptul ca asistenții sociali călătoresc în alte țări, acolo unde s-a deplasat temporar familia și copilul, pentru a face evaluări. Nu în toate cazurile asistenții sociali sunt informați de către anagajator că această evaluare este ilegală. Mulți asistenți sociali consideră că, dacă angajatorul sau chiar judecatorul a cerut o asemenea evaluare, atunci sunt acoperiți din punct de vedere juridic. Mulți asistenți sociali nu își dau seama că atunci când călătoresc în alte țări pentru evaluări, chiar dacă evaluarea vizează un caz din zona în care lucrează, în fapt acționează în afara jurisdicției.

IFSW elaboreză un ghid care să îi îndrume pe asistenții sociali în modul în care trebuie să procedeze atunci când fac evaluarea cazului în alte țări. Etic și juridic este ca evaluările să fie realizate de către asistentul social care are jurisdicție în zona în care se află temporar familia pentru care se face evaluarea și nu de către asistenții sociali din zona de origine a familiei.

Loading

Share Button