Vă invităm să vă alăturați nouă și să susțineți inițiativa de modificare în Parlamentul României a legii 466/2004 privind statutul asistentului social

 

Deși dețin diplome eliberate în urma absolvirii unor programe universitare acreditate de către Ministerul Educației, asistenții sociali din România trebuie să se înscrie într-un ONG pentru a putea să se angajeze în servicii publice sau private.

 

Articolul 26 (1) din actuala formă a legii 466/2004 prevede faptul că Colegiul Asistenților Sociali este:

organizaţie profesională, neguvernamentală, de interes public, apolitică, nonprofit, cu personalitate juridică, autonomă şi independentă.

 

Colegiul Asistenților Sociali nu are statut de autoritate care exercită puterea de stat (așa cum este de ex. Colegiul Medicilor) și nici nu organism care oferă acces la exercitarea unei profesii care se obține prin calificare (așa cum este de ex. Baroul Avocaților).

Legea privind statutul asistentului social este în modificare în Parlamentul României

 

Nici o lege din România nu poate să limiteze accesul la un loc de muncă într-o instituție publică sau privată prin înscrierea ca membru într-un organism de drept privat atunci când între titlul locului de muncă și titlul înscris pe diploma obținută este o similaritate, iar organismul de reglementare nu are statut de autoritate care exercită puterea de stat.

 

Și mai ales, nici o lege din România nu poate să ofere unui organism de drept privat puterea de a interveni în relațiile juridice dintre un asistent social și un angajator, așa cum stipulează în forma actuală legea 466/2004.

Asistenții sociali au nevoie de modificarea legii 466/2004 pentru ca drepturile lor să fie respectate în România.

 

A început o campanie de dezinformare și manipulare privind modificările legii 466/2004 privind profesia de asistent social

 

Modificările și completările propuse pentru această lege:

  1. nu au impact financiar;
  2. nu impun crearea unor structuri suplimentare în România, dat fiind faptul că reglementările sunt deja în responsabilitatea unor instituții de stat;
  3. nu presupun eliminarea Colegiul Asistenților Sociali, ci, în acord cu structura pe care o are dată de legea 466/2004, asigurarea rolului de reglementare a liberei practici a asistenților sociali și mai ales a asumării responsabilității și a culpei comune a Colegiului în relație cu cei care primesc acreditarea din partea acestuia pentru libera practică;

 


Inițiatorul legii este Domnul Deputat Dumitru Lupescu, iar susținerea modificărilor este realizată de către Ana Rădulescu în calitate de Director General ASproAS și Antonio Andrusceac în calitate de Consilier Parlamentar. Inițiativa de modificare este susținută de furnizori de servicii sociale, asistenți sociali și de către organizații care au activitate în domeniul asistenței sociale.


 

Loading

Share Button