In atentia serviciilor publice de asistenta sociala!

Potrivit HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 1 februarie 2016 cresc salariile asistentilor personali, respectiv a cuantumului indemnizatiilor lunare pentru plata insotitorilor persoanelor cu handicap grav.

Potrivit Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, se aceasta crestere vor beneficia un numar de aprox. 65.889 asistenți personali și aprox. 127.982 persoane cu handicap grav (pentru plata însoțitorului).

Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017, 

“(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata, în baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

(3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) care depaşesc procentul de 90% din totalul platilor efectuate se restituie la bugetul de stat.”

 

 

Loading

Share Button