CLEMENTINA TROFIN

Profesie: ASISTENT SOCIAL

Absolventa a Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, Specializarea ASISTENTA SOCIALA.

Clementina lucrează în serviciile de asistență socială centrate pe adopție și postadopție. Ca asistent social Clementina lucrează cu copilul, familia biologica a acestuia, familia/persoana adoptatoare și comunitatea.

Clementina investește în suportul pe care îl oferă pentru că știe din practica profesională ca asistent social că adopția este un proces extrem de complex care schimbă definitiv viața unei familii și a unui copil. De aceea, activitatea în care s-a implicat în ultimii ani și a contribuit ca asistent social practician a fost identificarea celei mai potrivite familii/persoane care să răspundă nevoilor copilului, precum și asigurarea unui cadru securizant din punct de vedere psiho-afectiv și fizic, propice mutării copilului în familie. 

Clementina s-a implicat activ și ca voluntar, în organizarea și susținerea activităților cu copii din cadrul Asociației Părinților Adoptivi “Pro Adopt” Covasna, asociație înființată în anul 2005. S-a implicat în constituirea grupurilor suport pentru părinți și se implică anual în organizarea Festivalului Copiilor Adoptați.

Ghidându-se după principiul că pentru a crea o viață bună pentru copil înseamnă să susții și să pregătești părinții, Clementina a creat un serviciu de calitate care este caracterizat prin inovare, profesionalism, respect și încredere. După 17 ani de practică, Clementina și-a păstrat puterea, creativitatea și dorința de a lucra în interesul copilului.

Abordarea unui asistent social în furnizarea serviciilor de suport în adopție și postadopție

În practica mea profesională încerc să furnizez servicii bazate pe abordarea sistemică. Pentru că în munca mea nu doar integrez un copil într-o familie, dar integrez un copil într-o familie în care există deja relații complexe, modele și tipare de relaționare, motivație și competențe diferite. În munca mea ca asistent social trebuie să lucrez cu familia să mă asigur că este un cadru securizant din punct de vedere psiho-afectiv și fizic, propice mutării copilului. Chiar dacă părinții își doresc să adopte un copil, acest lucru nu este suficient. Trebuie să soluționez o serie de probleme legate de atașament, de dezvoltarea competențelor parentale și de apartenență.

Rolul asistentului social în asistența copilului, familia biologică a acestuia, familia/persoana adoptatoare și comunitatea

Un asistent social care lucrează în serviciile de adopție trebuie să aibă în vedere toate părțile implicate. Astfel, în practica mea ofer:

  • Serviciile de suport și asistență centrate pe copii – aici munca mea se derulează pe toată perioada de la momentul în care clarific situația juridică a unui copil până la monitorizarea evoluției și modul de dezvoltare a copilului în cadrul familiei adoptatoare, precum și relațiile stabilite între membrii acesteia.
  • Serviciile de suport și asistență centrate pe persoane/familii potențial adoptatoare– nu este suficient ca o familie să își dorească să adopte un copil. Trebuie să se și pregătească pentru acest rol. Astfel, organizez sesiuni de grup pentru părinți în vederea pregătirii lor pentru a-și asuma, în cunoștință de cauză, rolul de părinte și să-și dezvolte abilitățile parentale necesare;
  • Servicii de suport și asistență centrate pe membrii familiilor biologice a copiilor– ca asistent social trebuie să mă asigur că familiile biologice înțeleg procesul adopției, etapele în care sunt implicați, consecințele și efectele adopției. Este o activitate importantă pentru că este un proces cu consecințe asupra copilului și a familiei biologice. De aceea ofer consiliere familiei biologice în vederea înțelegerii și exprimării în deplină cunoștință de cauză a opiniei cu privire la adopție.

Adopția este un domeniu de mare repsonsabilitate pentru asistentul social; adopția este definitivă și reprezintă pentru copilul aflat în dificultate o promisiune de securitate, echilibru și copilărie fericită. Copilul adoptat trebuie să fie un copil dorit și iubit. Aceasta este condiția indispensabilă pentru evoluția normală a copilului – sentimentul de securitate și afecțiune.

În munca mea nu doar aduc un copil într-o familie, ci creez o familie, creez un sistem al familiei care să funcționeze pentru copil, dezvolt competențe și creez relații. Iar atunci când lucrez cu un caz de adopție a unui copil dintr-o minoritate etnică, situația devine mult mai complexă, pentru că trebuie să am în vedere păstrarea identității etnice a copilului și să analizez și să consider plasarea lui într-o familie cu aceleași rute etnice sau într-o familie multiculturala (mixtă). Când adopți un copil de o altă etnie, nu doar copilul este diferit. Întreaga familie devine „diferită”. Identitatea familiei este afectată. Familia devine multiculturală și trebuie să fie pregătită pentru asta.

 

Schimbarea produsă în viața beneficiarilor

Eu îmbin evaluarea cu feedback-ul primit de la beneficiari. Iar acest feedback îl obțin prin observarea comportamentului lor. În domeniul meu de intervenție, beneficiarii îți spun direct dacă suportul tău i-a ajutat sau nu. Când participi la o asemenea schimbare în viața unei familii, relația cu aceasta nu se încheie niciodată. Iar noi ne întâlnim cu părinții și după ani de adopție și putem să vedem dezvoltarea copilului. De aceea, activitatea în cadrul Asociației Părinților Adoptivi “Pro Adopt” și organizarea Festivalului Copiilor Adoptați sunt evenimente de suflet pentru familii și pentru mine ca asistent social, dar și de observare a modului în care se dezvoltă familia. În această muncă, deloc ușoară, am rezistat și am muncit pentru pregătirea mea tocmai pentru că am văzut rezultatul muncii mele. Este un sentiment care te îmbogățește și care te menține activ ca asistent social.

 

Nevoile de pregătire și competențele unui asistent social

Domeniul adopției este un domeniu în care nu poți lucra fără să te pregătești continuu. Îți ia ani de zile să ajungi să lucrezi independent în acest tip de servicii. Sunt competențe complexe pe care trebuie să le dezvolți și acestea țin de domeniul dezvoltării umane, dinamica familiei, legislație și nu în ultimul rând de deținerea unor metode performante de lucru în asistență socială. Îți trebuie competențe pentru a crea o familie potrivită pentru copilul ce urmează să fie adoptat. Aici nu ai voie să înveți modul de lucru în practică. Trebuie să înveți mai întâi în teorie, ca apoi să aplici. Și nu ai voie să greșești.

Asistentul social care lucrează în adopții este constructorul familiei și îngerul copiilor care își caută locul într-o familie.


@Clementina Trofin, 12 martie 2015, Biblioteca Vie în Asistența Socială, ASproAS

Loading

Share Button