Astăzi, Ministerul Sănătății a organizat o dezbatere publică, la care au participat:

 • domnul Tiberius Marius Brădățean, subsecretar de stat;
 • reprezentanți ai Direcției Management și Structuri Sanitare;
 • reprezentanți ai Direcției Generale Asistență Medicală și Sănătate Publică;
 • reprezentanți ai Direcției Generale Juridică și Resurse Umane;
 • reprezentanți din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

 

ASproAS, prin Ana RĂDULESCU, în numele grupului de lucru (care a inclus autorități ale administrației publice locale de la nivelul județului, municipiilor, orașelor, comunelor, precum și sectoarelor municipiului București) a susținut o serie de amendamente care să aducă clarificare în modul de stabilire a sporurilor pentru categorii specifice de personal din asistență socială și să coreleze sporurile cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea.

De asemenea, ASproAS a solicitat se țină seama de faptul că terminologia confuză și abordarea confuză a criteriilor de stabilire a gradurilor de risc vor crește discrepanțele în salarizarea personalului din asistență socială.

Mai mult, stabilirea sporurilor ar trebui să fie inclusă în grilă, nu să fie decise de către ordonatorii de credite. 

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, ASproAS a solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale organizarea unei dezbateri publice la care să participe personal din DGASPC-uri/ DAS-uri / SPAS-uri pentru a carifica detalii privind aplicarea sporurilor.

 


Sumarul solicitărilor ASproAS au fost:

Includerea fie în Anexe, fie în Grilă (diferit pentru fiecare caz în parte) a următoarelor categorii de personal:

 1. Personalul de specialitate, de conducere și auxiliar care lucrează în serviciile publice de asistență socială din cadrul autorităților administrației publice locale de la nivelul județului, municipiilor, orașelor, comunelor, precum și sectoarelor municipiului București, altele decât cele prevăzute în Anexa 9, capitolul I.

În acest capitol intră personalul propriu al Direcțiilor de Asistență Socială (DAS), Serviciilor Publice de Asistență Socială și Direcțiile Generale de Asistență Socială (DGASPC) care lucrează în serviciile de asistență a victimelor violenței domestice, servicii de prevenire a separării copilului de familie, servicii de adopții, servicii de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale, etc. DGASPC-urile și DAS-urile/SPAS-urile au compartimente proprii care furnizează acest tip de servicii.

 1. Personalul de specialitate, de conducere și auxiliar care lucrează în serviciile sociale fără cazare, cu/fără personalitate juridică, așa cum sunt listate în Hotărârea de Guvern nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, altul decât cel prevăzut în Anexa 9, capitolul I
 1. Personalul școlilor speciale și asistentul social care lucrează în CJRAE  pentru integrarea școlară și socio-profesională a copiilor cu deficiențe

În acest capitol intră asistenții sociali care lucrează în CJRAE (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională) lucrează, pe teren și în școli, cu copiii cu cerințe educaționale speciale, copii cu tulburări din spectrul autismului și copiii cu dizabilități.

 1. Asistenții sociali din UPU-SMURD, UPU și CPU (care apar în Anexă, dar nu mai apar în grilă).
 1. Asistenții sociali care lucrează în spitale.

Deasemenea, am solicitat utilizarea unei terminologii care să fie adecvată domeniului asistenței sociale. Potrivit legii 292/2011, dar și Nomenclatorului serviciilor sociale reglementat prin Hotărârea nr. 867/2015, în domeniul asistenței sociale avem sintagme: furnizori de servicii sociale, servicii sociale cu și fără cazare. Termenul de unități de asistență socială crează confuzie, dat fiind faptul că nu apare în legislația care reglementează domeniul asistenței sociale și în Nomenclatorului serviciilor sociale.

Asistenții sociali și personalul din cadrul autorităților administrației publice locale de la nivelul județului, municipiilor, orașelor, comunelor lucrează în condiții grele de muncă, similar cu serviciile menționate deja în Anexa 9.

Personalul mentionat își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebit de periculoase care pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică, cu suprasolicitare fizică sau psihică determinată de modul în care deciziile de evaluare sau interveniție afectează viața oamenilor, necesitatea luării unor decizii de intervenţie rapidă şi eficientă, efort fizic și psihic care pot duce la uzura prematură a organismului. Dintre acestea menționăm doar câteva:

 • activități de teren în zone marginalizate, în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile;
 • contact direct (pentru evaluări sau intervenții) cu persoane care prezintă forme grave de agresiune fizică din partea unor persoane care suferă de tulburări psihice, în condițiile în care evaluările pentru acordarea accesului la servicii și măsuri de asistență socială se face la domiciliu;
 • contact pentru evaluarea formelor de violență domestică în condițiile în care în domiciliu sunt persoane care prezintă forme de agresiune fizică, tulburări psihice sau care sunt recent eliberate din închisoare și manifestă atitudine agresivă față de autorități;
 • riscuri de îmbolnăvire prin transmitere aerogenă: TBC, HIV SIDA, viruşi hepatită, B,C,D, etc şi unde riscul este prezent și nu există mijloace de protecţie individuală sau colectivă.

ASproAS a distribuit aceste solicitări tutror participanților.

La aceste propuneri a lucrat o echipă din care au făcut parte:

 • Oana Pârvulescu, Director al Direcției de Asistență Socială Arad;
 • Laura Vîlsan, Director General al DGASPC Sibiu;
 • Ana Rădulescu, Director General ASproAS și CEO în cadrul Centrului de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS);
 • Raoul Dromereschi, DGASPC Sector 6 București;
 • Tamara Vasinc, Șef SPAS Câmpia Turzii

Link la forma actuală a hotărârii:

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/02/hg-regulament-sporuri-site.pdf

Loading

Share Button