ASproAS a inceput procedurile pentru revizuirea Legii 466/2004 privind statutul asistentului social

Pentru o profesie care se bazeaza pe principiile dreptului omului si promoveaza drepturile omului, asistentul social ar trebui sa se bucure de respectarea drepturilor omului pentru propria profesie.    

De aceea, ASproAS a cerut Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice REVIZUIREA Legii 466/2004 privind statutul asistentului social si corelarea prevederilor acestei legi cu legislatia romaneasca si legislatia adoptata de catre Uniunea Europeana. Dupa 10 ani de aplicare a legii, se impune revizuirea si corelarea acesteia cu prevederile UE la care Romania a aderat.

Legea 466/2004 instituie un statut juridic ambiguu pentru Colegiul Asistentilor Sociali si pentru statutul asistentului social in Romania, fapt ce duce la prevederi duale ale legii. Mentionam ca unele dintre atributiile Colegiului Asistentilor Sociali prevazute in legea 466/2004 dubleaza atributiile, chiar si exclusive, ale Ministerului Educatiei sau ale Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC). Din aceasta cauza Legea 466/2004 a generat in ultimii 10 ani de aplicare actiuni pe care le interpretam ca obstacole asociate cu accesul pe piata muncii a asistentilor sociali si actiuni ale Colegiului Asistentilor Sociali care au intrat in conflict cu legislatia romana in vigoare.

Prin reglementarea ambigua a statutului juridic al Colegiului Asistentilor Sociali si a statutului asistentului social in Romania, Legea 466/2004 nu respecta exigentele de claritate, fiind contrara unor articole din Constitutie. Avand in vedere faptul ca deficientele constatate afecteaza aplicarea legii in intregime si afecteaza intregul corp profesional al asistentilor sociali, prin incalcarea dreptului la munca si a dreptului la libera asociere, propunem ca Legea 466/2004 să fie supusa dezbaterii publice spre revizuire.

Cateva din motivele aduse de ASproAS:


Terminologia utilizata releva o ambiguitate si confuzie intre reglementarea profesiei, reglementarea activitatii asistentului social si reglementarea activitatii asistentului social cu libera practica; Legea 466/2004 nu face distinctie intre:

 • reprezentarea profesionala;
 • reglementarea profesiei;
 • reglementarea unei ocupatii pentru care se utilizeaza titlul obtinut prin studii universitare;
 • si reglementarea liberei practici;

Clarificarea statutului Colegiului Asistentilor Sociali. Potrivit Legii 466/2004 Colegiul Asistentilor Sociali:

 • este organizatie profesionala, neguvernamentala, cu personalitate juridica: art. 26, alin.1;
 • care se constituie din totalitatea asistentilor sociali din Romania: 26, alin. 5;

In acest caz este o neconcordanta intre cele doua articole ale legii. Potrivit art. 40 din Constitutia Romaniei privind dreptul la libera asociere si a prevederilor OG. 26/2000, actualizata, privind asociatiile si fundatiile:

 • o organizatie neguvernamentala nu poate reprezenta decat proprii membri;
 • aderarea la o organizatie neguvernamentala se face in baza liberei asocieri;

Articolul 5, alin.1 face precizarea urmatorului fapt –  Colegiul Asistentilor Sociali este organizatie profesionala de interes public. Legea 466/2004 nu prevede in acest sens nici o corelare cu legislatia privind definirea statutului de utilitate publica in Romania.

In acest caz se impune revizuirea art. 5 si a art. 26 din Legea 466/2004. Colegiul Asistentilor Sociali, care este constituit ca organizatie profesionala, nu poate avea competente decizionale asupra intregului corp al asistentilor sociali, iar reglementarea functionarii acestuia trebuie sa fie corelata cu legislatia relevanta din Romania.


Legea 466/2004 prevede ca:

 • titlul de asistent social poate fi detinut de catre o persoana care detine o diploma universitara obtinuta ca urmare a absolvirii unui program universitar acreditat de catre Ministerul Educatiei: art. 2, alin. 2;
 • asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa inscrierea ca membru in Colegiul Asistentilor Sociali: art.8;  
 • asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa primirea avizului de exercitare a profesiei: art.8;  
 • asistentul social are dreptul sa se inscrie si in alte organizatii profesionale: art. 26, alin 6; desi nu se prevede cum poate folosi acest drept;

Precizam faptul ca prin art. 8 al legii se incalca din nou dreptul la libera asociere prevazut in Constitutia Romaniei, precum si dispozitiile referitoare la dreptul la asociere regasit in Declaratia Universala a Drepturilor Omului (art. 20, art. 23 alin. 4), in Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (art. 11), precum si in Pactul cu privire la drepturile civile si politice (art. 22).    

Legea 466/2004, in forma actuala, face confuzie intre accesul la o profesie reglementata (ce se poate face, in cazul asistentului social, doar prin studii universitare acreditate) si calificarea sau statutul pe care il poate oferi suplimentar un organism de reglementare al liberei practici.

Art. 8 nu face referire la un statut diferit al asistentului social, ci la acelasi statut detinut deja prin diploma de absolvire a unui program universitar acreditat in domeniul asistentei sociale. In acest caz se dubleaza atributiile, chiar si exclusive, ale Ministerului Educatiei. Asistentii sociali sunt in situatia de a plati taxe suplimentare la Colegiului Asistentilor Sociali pentru a primi reconfirmarea unui titlu ce este detinut deja prin diploma.  

Mai mult, Legea 466/2004 nu are nici o prevedere care sa confere asistentului social dreptul de a alege sa fie membru al oricarei organizatii profesionale, printre care si colegiul asistentilor sociali. Iar prin aderarea la o organizatie de reprezentare profesionala sa aiba drepturi egale. Asistentii sociali trebuie sa aiba libertatea de a fi reprezentati de catre orice asociatie profesionala care are ca obiect de activitate reprezentarea profesionala. Legea EXCLUDE dreptul asociatiilor profesionale ale asistentilor sociali, constituite in baza legislatiei din Romania, de a participa la reglementarea profesiei de asistent social si la reglementarea liberei practici a asistentului social. Reglementarea profesiei de asistent social trebuie sa respecte drepturile conferite prin lege organizatiilor cu personalitate juridica, ce au acest obiect de activitate in statut.


Reglementarea unei profesii nu trebuie confundata cu limitarea accesului la un loc de munca pentru cei care detin titlul profesiei, ci din contra, protejarea lor. Mai mult, trebuie sa fie facuta diferenta intre asistentii sociali cu drept de libera practica si cei care nu au drept de libera practica.

Legea 466/2004 prevede ca:

 • asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa inscrierea ca membru in Colegiul Asistenților Sociali: art.8;  
 • asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa primirea avizului de exercitare a profesiei: art.8.  

Nu poate fi interzis dreptul la un loc de munca pentru asistentul social care nu devine membru al Colegiului. Sau, mai mult, daca nu isi plateste taxele de membru la colegiu. Noile modificari ce vor fi aduse legii trebuie sa delimiteze clar exercitarea profesiei de situatia exercitarii profesiei cu drept de libera practica.

In acest caz se impune revizuirea art. 8 din Legea 466/2004.


Pe langa aceste puncte, mai sunt articole din lege identificate de catre asistentii sociali care au fost considerate in argumentarea noastra.

Loading

Share Button