Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) si Asociatia Asistentilor Sociali din Romania (ASproAS) a primit numeroase mesaje din partea DGASPC-urilor, DAS-urilor si a SPAS-urilor cu privire la cresterile salariale cu 20% dispuse prin OUG nr. 2/2017.

Opinam ca dispozitiile art. 1 alin (1) si (2) se aplica fara dubiu si angajatilor Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Servicilor Publice de Asistenta Sociala / Directiilor de Asistenta Sociala de la nivelul Unitatilor Administrativ Teritoriale, acestea fiind entitati juridice care intra sub incidenta definitiei institutiilor si autoritatilor publice locare invocate la art.2 alin.1 pct. 39 din Legea nr. 273/2006. Nu se aplica personalului care este prevazut in anexele nr. 12 şi 2^1 la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015. 

Toate aceste precizari dorim sa le comunicam pentru a evita orice interpretare eronata sau rau intentionata in ceea ce priveste aplicarea actelor normative mai sus mentionate.

Un alt aspect pe care dorim sa-l pastram in atentia voastra este cel legat de continuarea demersurilor pentru inlaturarea discriminarilor generate de dispozitiile Legii nr 250/2016.

Stimati colegi, va asiguram ca Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) si Asociatia Asistentilor Sociali din Romania (ASproAS) va face toate demersurile legale pentru clarificarea acestor situatii.

Va multumim pentru increderea care ne-o acordati,

Fiti alaturi de noi si impreuna vom reusi!


Nota: Care este personalul din DGASPC/DAS/SPAS care poate beneficia de cresterea de 20%?

Ordonanţa de urgenta nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea şi completarea unor acte normative

(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal- bugetare, incepand cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizaţiile de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice din instituţiile şi autoritaţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se majoreaza cu 20% faţa de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.

(2) Incepand cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1) se majoreaza cu acelaşi procent de 20%, in masura in care personalul respectiv işi desfaşoara activitatea in aceleaşi condiţii.

(3) Nu intra sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) personalul prevazut la alin. (4), personalul care ocupa funcţii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritaţilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, precum şi personalul prevazut in anexele nr. 1, 2 şi 2^1 la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (4) se majoreaza cu 50% faţa de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, in masura in care personalul işi desfaşoara activitatea in aceleaşi condiţii.


Legislatie:

Ordonanta de urgenta nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea şi completarea unor acte normative

 

Ordonanta de urgenta nr. 57 din 9 decembrie 2015 (*actualizată*)


 

Loading

Share Button