SUMARUL DISCUȚIILOR DINTRE ASproAS și Ministerul Educației privind situația asistenților sociali din învățământ

ASproAS a inițiat o discuție de clarificare și de solicitări cu Ministerul Educației privind situația asistentul social din sistemul de învățământ.

La discuții au participat: Ana Rădulescu, Ventaniuc Elena-Eliza, Marian Dumitru și Adriana Sălcianu.

La această întâlnire a fost înaintat un memoriu cu lista asistenilor sociali care au aderat la acest memoriu. Un număr de 126 de asistenți sociali au semnat memoriul ASproAS.

Discuțiile dintre ASproAS și Ministerul Educației privind situația asistentului social din învățământ:

  • confirmarea încadrării salarizării asistentului social în anexa II și clarificarea demersurilor necesare pentru revenirea la statutul de personal didactic auxiliar a asistenților sociali din învățământ;

 

  • reîncadrarea asistentului social în categoria personal didactic auxiliar. După cum a fost și răspunsul Ministerului Muncii trimis către ASproAS, Ministerul Educației trebuie să inițieze un Ordin comun pentru această reparație a statutului asistentului social. În acest moment al raportului, ordinul este redactat deja de către Ministerul Educației. Termenul este de o lună. Așteptăm rezultatul procesului de aprobare;

 

  • solicitarea pentru acordarea creșterii de 20% pentru asistenții sociali din învățământ. Ministerul Educației este de acord că această creștere este o reparație pentru asistenții sociali legată de statutul de personal didactic auxiliar. Pentru acordarea acestui drept este necesar un acord comun semnat cu Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii. Ministerul Educației a confirmat că această creștere este de drept după ce este aprobată reîncadrarea asistentului în categoria: personal didactic auxiliar;

 

  • solicitarea de revenire la sporul de 15% pentru învățământ special. Acesta este de asemenea un drept al asistentului social care ar trebui să fie reactivat la momentul aprobării statutului de personal didactic auxiliar;

 

  • modalitatea în care se vor recupera sumele pentru perioadele în care asistenții sociali nu au beneficiat de acest drept, mai ales că anumite decizii care au fost circulate de diferite sindicate au anunțat un sistem care nu putea fi aplicat din punct de vedere tehnic. În acest sens, am primit confirmarea că nu din sume compensatorii vor fi acoperite recuperările de sume. Edusal va avea posibilitatea recuperării sumelor;

 

  • clarificarea termenelor pentru modificări. În acest sens, modificările ar trebui să aibă impact în luna iunie;

 

MULȚUMESC ASISTENȚILOR SOCIALI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT care s-au alăturat demersului ASproAS. Prin acțiunile noastre din ultimele luni sperăm să obținem o reparație pentru asistenții sociali. ASproAS va continua discuțiile pe această temă.

De asemenea, ASproAS a propus Ministerului Educației un proiect comun pentru a crește capacitatea și vizibilitatea intervenției asistentului social din învățământ. O propunere va fi înaintată de ASproAS. Conceptul va fi creat împreună cu asistenții sociali din învățământ care au contribuit la susținerea demersurilor noastre.

VĂMULȚUMIM TUTUROR PENTRU IMPLICARE.

MULȚUMIM Ventaniuc Elena-Eliza, Marian Dumitru și Adriana Sălcianu pentru dedicația voastră.

Ana RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL


MEMORIUL ASproAS înaintat Ministerului Educației cu privire la situația asistenților sociali din învățământul preuniversitar

ASproAS invită ASISTENȚII SOCIALI care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor județeane/al Municipiului București/ de resurse și asistență educațională, centrele școlare pentru educație incluzivă, grădinițe speciale, grupe de grădiniță specială organizate în școlile speciale, școli speciale pentru toate tipurile și gradele de deficiență, grupe/clase de copii/elevi cu autism, școli de arte și meserii – învățământ special, licee speciale, centre sau grupuri școlare speciale, clase/școli postliceale speciale, centre de zi, centre de educație specială, centre de pedagogie curativă,

 

SĂ ADERE LA MEMORIUL CE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNAINTAT MINISTERULUI EDUCAȚIEI.

 

PENTRU ADERARE VĂ RUGAM SĂ FACEȚI CLICK PE ACEST LINK.

 

Numele celor care vor adera la acest memoriu vor fi incluse în Anexă.

 

Memoriu-ASISTENTI_SOCIALI_MEN

 

ANA RADULESCU MULȚUMEȘTE ASISTENȚILOR SOCIALI care au contribuit la acest memoriu:

Ventaniuc Elena-Eliza, Florea Daniela, Râmbu Violeta, Marian Dumitru, Frențescu Cristina Maria, Iulia Pop, Iuliana Enulescu, Mihaela Olărescu.

Loading

Share Button